Język Włoski Migowy

Język Włoski Migowy (LIS) jest językiem w pełnym słowa znaczeniu. Ma strukturę dokładnie określoną, ale nie używa kanału głosowo-akustycznego, jak większość języków, wykorzystuje kanał wzrokowo-gestykulacyjny.

W ten sposób komunikacja odbywa się przede wszystkim poprzez elementy manualne (znaki przedstawione za pomocą rąk) oraz elementy nie manualne, takie jak wyrazy mimiczne i ruch ciała. LIS jest językiem który pozwala głuchym osobom dać tą samą możliwość komunikacji, intergracji a słyszącym polepszyć uwagę wzrokową, pamięc i język ciała, a także poznać fascynujący i złożony świat który często bywa „niewidzialny”

Część praktyczna:
alfabet migowy, wokalizacja ustna, strategie komunikacyjne
„przedstawienie się”- „wymiana informacji osobistych”
„kontekst społeczny” – czynności życia codziennego-zawodowego oraz czas wolny

Część teoretyczna:
Główne priorytety komunikcji oraz główne podstawy LIS
Informacje na temat społeczeństwa i kultury osób niesłyszących
Informacje na temat historii i edukacji osób niesłyszących

Kurs zbudowany jest z 80 godzin lekcyjnych gdzie:
Praktyka: 44 godzin
Toria: 6 godzin
Przedstawienie, poprawienie i sprawdzenie końcowe: 10 godzin

Praktyka-szkolenie: 20 godzin.