Kurs przygotowawczy dla nauczycieli

Kurs składa się z następujących podstaw teoretycznych:

 • Analiza głównych celów edukacji językowej a w szczególności ukierunkowanie na komunikację i spojrzenie humanistyczno-emocjonalne
 • Podstawowe zdolności językowe
 • Rozwój INTERLINGUA: związek między programem nauczania a indywidualnymi mechanizmami szkolenia
 • Rola gramatyki w dydaktyce językowej typu praktycznego skoncentrowanej na wykorzystaniu językowym: sposoby wprowadzające i dedukcyjne przedstawienia gramatyki
 • Postawienie studenta w punkcie zainteresowania oraz rola nauczyciela: od spotkania pojedyńczych po pracę w małych grupach
 • Istota edukacji językowej w grach jako technika szkolenia
 • Poprawa błędów
 • Rodzaje technik: technika słuchania i technika czytania
 • Czynności rozwoju techniki pisania
 • Techniki zachęcania do rozmów ze studentami
 • Techniki pamięciowe
 • Metoda Total Physical Response (metoda odpowiedzi całym ciałem) w „etapie przedszkolnym”
 • Teatr jako instrument dydaktyczny (Stanislavskij – Strasberg)
 • Znaki programowania neurolingwistycznego w etapie dydaktycznym

Cały kurs trwa 20 godzin gdzie 15 godzin to teoria i 5 zajęć w grupie w której symuluje się sytuacje nauczania i szkolenia języka w porównaniu z poznaną teorią. Następnie 20 zajęć praktyki w klasie. Pod koniec kursu jest wydawany certyfikat uczestnictwa.

 

E-brochure

Vedi la nostra E-brochure  Unsere E-Broschüre

Special Offer

Special Offer