Warunki rejestracji

Aby zarejestrowac się należy wypełnić formularz i przesłać razem z potwierdzeniem zapłaty rejestracyjnej w wysokości 55 euro, mailem, faksem lub pocztą w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia wybranego kursu.

Wpłatę rejestracyjną można dokonac następująco:

–  Konto bankowe
UniCredit Banca Agencja PERUGIA FONTIVEGGE, vul M.Angeloni, 76
numer konta: 000401098213 nazwa beneficjanta: COMITATO LINGUISTICO KOD BIC SWIFT: UNCRITM1J03
IBAN: IT 55 E 0200803033000401098213. Ewentualne opłaty pobierane za dokonanie przelewu są na koszt studenta

– PAYPAL

W przypadku zrezygnowania z kursu, opłata rejestracyjna nie jest zwracana. Opłata za wybrany kurs musi zostać zapłacona pierwszego dnia kursu w sekretariacie Komitetu Linwistycznego i nie jest zwracana; nie jest zwracana również kwota tym którzy zaczną uczęszczać w połowie na kurs już rozpoczęty lub przestaną w nim uczestniczyć.}